JOTVINGIŲ KRYŽIAUS RITERIŲ ORDINAS
NaujienosIstorijaMisijaGalerijaKontaktai  
Straipsniai

Jotvingių kryžiaus riterių ordino Riteris

Rugpjūčio 16 d. Šv. Roko atlaidų metu Kražiuose vyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino narių iškilminga sueiga.

Ordinas – pats seniausias Lietuvoje. Jis yra įkurtas 1487 m., kai beišnykstančios jotvingių genties bajorai susibūrė į bendriją, kurią suvienijo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorija. 1495 m. ordiną patvirtino Romos imperatorius Maksimilianas I . Jis legaliai ir pogrindžio sąlygomis veikė iki 1918 m., kai buvo reorganizuotas į Jotvingių kryžiaus geležies ordiną, kurio tikslas – jotvingių tradicijų ir senovės kultūros išsaugojimas, puoselėjimas ir įamžinimas. Užėmus Lietuvą 1940 m. sovietiniams okupantams, ordinas buvo uždraustas, kurį laiką veikė slaptai, o 2003 m. vėl atkurtas. Jo tikslai ir siekiai liko tie patys – vienyti bajoriškos kilmės asmenis bei Lietuvos šviesuolius mokslui, kultūrai ir švietimui nusipelniusius asmenis, kurie saugoja ir puoselėja Lietuvos kultūrą ir istoriją.

Šiais metais ordino šventė buvo ypatinga – atkurta Kražių kolegija, Vilniaus universiteto pirmtakė, kuri taps Kražių kultūros centru. Ta proga per Jotvingių kryžiaus riterių ordino iškilmes, kurios vyko Kražių bažnyčioje, buvo suteikti apdovanojimai „Už nuopelnus – HONORIS CAUSA“, sukurti pagal ordino statute patvirtintus brėžinius, tik šįkart apdovanojimai pagaminti iš sidabro ir paauksuoti.

Atsižvelgiant į Kauno medicinos universiteto prof. Alvydo Laiškonio nuopelnus propaguojant Lietuvos mokslo ir švietimo laimėjimus užsienyje, jam buvo suteiktas Jotvingių kryžiaus riterių ordino Riterio rangas ir jis apdovanotas Riterio kryžiaus ordinu. Garbingą apdovanojimą įteikė Jotvingių kryžiaus riterių ordino Didysis magistras, archontas, grafas von Derneck, Artūras Rukas Daujotis.

Taip pat ordinais apdovanoti: kalbininkas, baltistas, daug nuveikęs, puoselėdamas lietuvybę Rytų Lietuvoje akademikas Zigmas Zinkevičius, leidinių vertėjas, redaktorius, poetas Robertas Keturakis, skulptorius, ženklų medalių kūrėjas Aloizas Jonušauskas ir Lenkijos Punsko vaivadijos lietuvių kultūros aktyvus puoselėtojas, poetas, vertėjas, leidinių redaktorius Sigitas Birgelis.

Po iškilmingos apdovanojimų ceremonijos buvo aukojamos šv. Mišios, po to šventės dalyviai teatralizuota eisena žygiavo į Kražių kolegijos aikštę, į Kražių M. K. Serbievijaus kultūros centro atidarymo šventę. Vėliau vyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino kapitula.

Malonu, kad ir iš labai tolimos nuo Lietuvos istorijos srities – medicinos, yra žmonių, neabejingų Lietuvos istorijai ir kultūrai, kurie plėtoja ir tęsia Jotvingių ordino tradicijas.

Valdas Kubilius, Pasaulio lietuvių centras. publikuota 2008 rugsėjo 5 d. "Ave Vita" Nr.28

 

© JKRO